Eğik Kolon Oluşturma

Eğiklik özelliği ile eğik betonarme kolonlar oluşturulur.

Eğiklik Özelliğinin Yeri

Kolon toolbarından Ayarlar ikonuna tıklayarak Eğiklik özelliğine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca kolon ayarları komutuna tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kolon ayarları komutuna tıklayın.

  • Genel Ayarlar sekmesinde Eğiklik parametresine bir değer girin. Burada girilecek değer kolon alt ve üst noktaları arasındaki mesafeyi ifade eder.

  • Tamam butonunu tıklayarak diyalogdan çıkın.

  • Kolon ikonunu tıklayın.

  • İmlecin ucundaki kolon ön görüntüsü çift kolon şeklinde olacaktır. Bu görüntülerden biri kolonun altını, diğeri kolonun üstünü gösterir.

  • Çizim alanına farenin sol tuşu ile tıklayın. İmleci hareket ettirdiğinizde eğik kolon fare imlecinin hareketine bağlı olarak dönecektir.

  • Kolonun yönünü belirledikten sonra farenin sol tuşuna tekrar tıklayarak kolonu yerleştirin.

Kolon ayarları diyaloğuna tekrar girip buradaki Eğiklik parametresini tekrar sıfır girmediğiniz sürece gireceğiniz tüm kolonlar (dikdörtgen, daire, poligon) eğik kolon olacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Kolon ayarları diyaloğundan eğiklik değerine 10 cm girilmesi

Eğik kolon öngörüntüsünün oluşması

Farenin sol tuşu tıklanarak kolon öngörüntüsünün sabitlenmesi

Fare hareket ettirilerek kolonun döndürülmesi

Farenin sol tuşu tıklanarak kolonun oluşturulmasıSonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2085355572