Kolon Akslarını Çizme

Kolon akslarını çiz özelliğiyle çizimlerde kolon çizim yönü gösterilir. Okun gösterdiği yön kolonun lokal X eksenidir ve kaçıklıkları pozitif yönüdür.

Kolon Akslarını Çiz Özelliğinin Yeri

Genel ayarlar diyaloğu genel ayarlar sekmesinden kolon akslarını çiz özelliğine ulaşabilirsiniz.

Farklı yönlerde çizilmiş kolonlar ve aksları

Farklı yönlerde çizilmiş kolonlar ve aksları


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/796885792