Kolon Boyutlarını Değiştir

Kolon Boyutlarını Değiştir komutuyla seçilen bir ve birden fazla kolonun boyutları tamamıyla değiştirilir veya belirli değer kadar attırılır ya da azaltılır. Dikdörtgen ve daire kolonlar için geçerlidir.

Kolon Boyutlarını Değiştir Komutunun Yeri

Ribbon menüde Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca fare kolon üzerine getirilip sağ tuşuna tıklanarak açılan menüden de ulaşabilirsiniz.

Kolon Boyutları

Özellikler

Özellikler

Uzun kenar doğrultusu

Kolonun uzun kenarının boyutları yer alır. Yeni bir kenar boyutu girilebileceği gibi + ve - işaretli değerler yazılarak da mevcut boyut değerine ekleme ya da çıkarma yapılabilir.

Kısa kenar doğrultusu

Kolonun kısa kenarının boyutları yer alır. Yeni bir kenar boyutu girilebileceği gibi + ve - işaretli değerler yazılarak da mevcut boyut değerine ekleme ya da çıkarma yapılabilir.

Daire kolon yarıçapı

Kolonun yarıçap değeri yer alır. Yeni bir yarıçap değeri girilebileceği gibi + ve - işaretli değerler yazılarak da mevcut yarıçap değerine ekleme ya da çıkarma yapılabilir.

Kaçıklık X/Y

Kolona ait kaçıklık değerleri girilir. Yeni bir kaçıklık değeri girilebileceği gibi + ve - işaretli değerler yazılarak da mevcut kaçıklık değerine ekleme ya da çıkarma yapılabilir.

Kolon boyutlarını ters çevir

Seçenek işaretlenerek seçilen kolonların boyutları ters çevrilir. Başka bir deyişle, kolonun kısa kenarı ile uzun kenarı yer değiştirir. Bu seçenek dikdörtgen kolonlar için geçerlidir.

Kat listesi

Projede yer alan katlar listelenir. Değişiklik yapılacak katlar listeden işaretlenir.

Aktif kat ve üstü

Aktif katın ve aktif katın üstündeki katların tek seferde seçilmesini sağlar.

Aktif kat

Aktif katın seçilmesini sağlar.

Aktif kat ve altı

Aktif katın ve aktif katın altındaki katların tek seferde seçilmesini sağlar.

Hepsini seç/hiçbirini seçme

Tüm katların tek seferde seçilmesi veya seçilmiş katların tek seferde seçimden çıkmasını sağlar.

İşlem Adımları

  • Üç kolondan ikisini seçin. Kolonlarınızın mevcut ölçüsü 60/40’tır

  • Farenin sağ tuşuna tıklayıp listeden kolon boyutlarını değiştir satırını tıklayın.

  • Açılan kolon boyutları diyaloğunda uzun kenar doğrultusuna 70, kısa kenar doğrultusuna 25 yazın.

  • Tamam butonuna tıkladığınızda seçtiğiniz kolonların yeni ölçüsü 70/25 olacaktır.

  • En alttaki kolonu seçip tekrar kolon boyutları değiştir satırını tıklayın.

  • Kolon boyutları diyaloğunda uzun kenar doğrultusuna -5, kısa kenar doğrultusuna +5 yazın.

  • Mevcut kolon boyutlarınız üzerinde, yazdığınız değer kadar büyüme ve küçülme olacaktır. Kolonunuzun yeni ölçüsü 65/30 olacaktır.

  • Kat listesinden bu değişikliğin hangi katlarda uygulanması istendiği seçilir. Seçilmeyen katlardaki kolonlar değişikliğe uğramazlar.

  • Kolon boyutları diyaloğunda, kolonun boyutlarını ters çevir seçeneği işaretlenirse, seçilen kolonların boyutları ters çevrilir. Başka bir deyişle, kolonun kısa kenarı ile uzun kenarı yer değiştirir. Bu seçenek dikdörtgen kolonlar için geçerlidir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/839517882