Radye Temelde Betonarme Hesap Aksının Silinmesi

Betonarme Hesap Aksı Sil komutuyla mevcut bir radye temel üzerindeki hesap aksı silinir.

Betonarme Hesap Aksı Sil Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Temel - Zemin konu başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Betonarme hesap aksını sil ikonunu tıklayın.

  • Farenizi silmek istediğiniz betonarme hesap aksının üzerine götürün ve sol tuş ile tıklayın.

  • Betonarme hesap aksı silinecektir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Betonarme hesap aksı silinmeden önce radye temel

Silinecek betonarme hesap aksının seçilmesi

Betonarme hesap aksı silindikten sonra radye temel


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1897267396