Noktasal Radye Yükü Tanımlama

Noktasal Radye Yükü komutu ile radye temel üzerinde tekil yük tanımlanır. Noktasal radye yükünün, yük değerleri Noktasal-Çizgisel Yük Ayarları diyaloğunda tanımlanır.

Noktasal Radye Yükü Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Temel - Zemin konu başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Noktasal Radye Yükü ikonunu tıklayın.

  • Fare imlecini noktasal radye yükünü yerleştirmek istediğiniz noktanın üzerine getirip sol tuşuna tıklayın.

  • Noktasal radye yükünüz tanımlanacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Noktasal radye yükü tanımlamadan önce radye temel

Farenin sol tuşu tıklanarak noktasal radye yükünün tanımlanması

Noktasal radye yükü tanımlanmış radye temel

Noktasal-Çizgisel Yük Ayarları Diyaloğu

Çizdiğiniz noktasal radye yükü üzerine farenin sol tuşu ile çift tıklayarak Noktasal-Çizgisel Yük Ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Özellikler

G

Tanımlanacak çizgisel/noktasal yük, sabit yük olacaksa değer G sütununa yazılır.

Q

Tanımlanacak çizgisel/noktasal yük hareketli yük olacaksa değer Q sütununa yazılır.

Renk

Çizgisel/noktasal yükün planda çizim rengi ayarlanır. Renk kutucuğunun üzerine farenin sol tuşu ile tıklanıp, fare imleci açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş serbest bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/871530616