Çizgisel Radye Yükü Tanımlama

Çizgisel Radye Yükü komutu ile radye temel üzerinde çizgisel yük (duvar, parapet vb.) tanımlanır. Çizgisel döşeme yükünün yük değerleri, Noktasal-Çizgisel Yük Ayarları diyaloğunda tanımlanır.

Çizgisel Radye Yükü Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Temel - Zemin konu başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Çizgisel radye yükü ikonunu tıklayın.

  • Farenin sol tuşu ile çizgisel yükünüzün başlangıç noktasını oluşturun.

  • Farenizi çizgisel yükünüzün biteceği noktaya götürüp farenin sol tuşuna tıklayarak bitiş noktasını oluşturun.

  • Çizgisel radye yükünüz tanımlanacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Çizgisel radye yükü tanımlamadan önce radye temel

Farenin sol tuşu tıklanarak çizgisel radye yükünün başlangıç noktasının oluşturulması

Çizgisel radye yükünün bitiş noktasının oluşturulması

Çizgisel radye yükü tanımlanmış radye temel

Noktasal-Çizgisel Yük Ayarları Diyaloğu

Çizdiğiniz çizgisel radye yükü üzerine farenin sol tuşu ile çift tıklayarak Noktasal-Çizgisel Yük Ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Özellikler

G

Tanımlanacak çizgisel/noktasal yük, sabit yük olacaksa değer G sütununa yazılır.

Q

Tanımlanacak çizgisel/noktasal yük hareketli yük olacaksa değer Q sütununa yazılır.

Renk

Çizgisel/noktasal yükün planda çizim rengi ayarlanır. Renk kutucuğunun üzerine farenin sol tuşu ile tıklanıp, fare imleci açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş serbest bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1886225857