Manto Kenarını Değiştir

Manto Kenarını Değiştir komutu ile betonarme kolonlarda mantolama yapılır.

Kolon mantolama, kolonun taşıma gücünün arttırılması için kullanılan bir yöntemdir. Kolonlarda oluşan hasar derecesine göre bir, iki, üç ya da dört taraftan mantolama yapılabilir. Mantolama, mevcut kolon etrafına boyuna takviye donatısının yerleştirilmesi ve bu donatının etriye ile sarılması ve nihayetinde mevcut kolonun çevresinin beton dökülerek kapatılması işlemlerine denir. Kolonun mantolaması ile, kolon enkesit alanı artırılırken aynı zamanda donatı yüzdesi de bir miktar arttırılmış olur.

Manto Kenarını Değiştir Komutunun Yeri

Ribbon menüde Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca kolon toolbarından da ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Manto Kenarını Değiştir ikonunu tıklayın.

  • Mantolama yapmak istediğiniz kolonu herhangi bir kenarını veya kolonun ortasını tıklayın.

  • Manto kalınlığı girin.

  • Tamam butonunu tıklayın. Kolon mantosu oluşacaktır.

  • Manto yapılmış kolonun manto kalınlığını değiştirmek için de “manto kenarını değiştir” komutu kullanılır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Mantolama öncesi kolon

Mantolama yapmak istenilen kolon kenarının seçilmesi

Mantolama değerinin 20 girilmesi

Mantolama sonrası kolon

Kolon mantolama çizimleri programda kolon aplikasyonunda otomatik çizilirler.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1887600849